Khởi Đầu, Phát Triển, & Duy Trì

Nguồn Lực Tập Trung cho Các Doanh Nghiệp

1

LẬP KẾ HOẠCH MỘT KINH DOANH

Sở hữu một kinh doanh thì phù hợp cho bạn? Bạn bắt đầu từ đâu? Chúng tôi cung cấp từng bước hướng dẫn để nghiên cứu và bắt đầu một doanh nghiệp.

Tìm hiểu ► thêm

2

CẤU TRÚC

Cơ cấu doanh nghiệp nào là tốt nhất cho bạn? Chúng tôi giúp bạn so sánh và điều hướng các quyết định quan trọng của việc xác định cấu trúc phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn.

Tìm hiểu ► thêm

3

TÀI CHÍNH

Bạn có thấy trách nhiệm tài chính của việc sở hữu khó khăn kinh doanh của riêng bạn? Chúng tôi sẽ dạy cho bạn về các lựa chọn tài trợ, quản lý dòng tiền và tiết kiệm cho tương lai.

Tìm hiểu ► thêm

4

QUẢN LÝ & PHÁT TRIỂN

Cần ý tưởng để phát triển doanh nghiệp của bạn? Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn làm thế nào để sử dụng kế hoạch kinh doanh, tiếp thị và công nghệ để đạt được mục tiêu của mình.

Tìm hiểu ► thêm
Business Deals and Business Analysis

CÔNG CỤ GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP

Đánh giá mức nhu cầu cơ bản. Xác định các cố vấn tiềm năng. Hãy xem xét nhu cầu tài chính. Đánh giá nhu cầu về địa điểm. Đánh giá nhu cầu của nhân viên. Hãy xem xét kiến thức về quảng cáo. Đấu Thầu của Công ty / Chính phủ. Xuất/Nhập Khẩu . Và nhiều hơn nữa.
Tìm hiểu thêm

Business Paper and Glasses Pic to Represent News

CÓ GÌ MỚI

HỘI NGHỊ CÔNG VÀ THỦ EVENT NETWORKING

giao lưu & KHÁM PHÁ

Bạn sẽ có cơ hội giao lưu và khám phá các cơ hội ký hợp đồng sắp tới từ:
Các nhà thầu chính
Cơ quan Giao thong của vùng vịnh
California High-Speed ​​Rail
U.S. Small Business Administration
Tìm hiểu về “VTA / SamTrans / JPB’s Availability and Untilization Study”
Nhận xét ​​về “VTA / SamTrans / JPB’s Triennial Goal for FFY 2017-2019 “

Tìm hiểu ► thêm

LỊCH CÁC SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH lần 5th VỀ KINH DOANH VÀ ĐỔI MỚI

Tháng Năm 06, 2016

Hội nghị thường niên lần thứ 5 về Kinh doanh và đổi mới, tập hợp doanh thương, lãnh đạo thành phố, các tổ chức hỗ trợ, và các doanh nghiệp để khuyến khích phát triển kinh doanh ở Silicon Valley. Việc bổ sung các hội thảo có phiên dịch tiếng Tây Ban Nha và Việt để mở rộng sự thu hút của sự kiện hơn nữa. Đăng ký miễn phí ngay hôm nay cho sự kiện này và khám phá các công cụ và quan điểm mới để phát triển công ty của bạn.

Tìm hiểu ► thêm