BusinessOwnerSpace.com không những là một nguồn tài nguyên trực tuyến còn là một máng nối có thể dẫn bạn trực tiếp đến các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh bạn cần của BOS, cho phép bạn liên hệ với các tổ chức cung cấp dịch vụ về tư vấn cá nhân, tư vấn kinh doanh, hỗ trợ kỹ thuật, cố vấn chuyên ngành, chương trình giáo dục và nhiều hơn nữa