Tuyểng dụng nhân viên

 •  Work Opportunity Tax Credit (WOTC) Extended
  • WOTC đẩy mạnh việc thuê các cá nhân đủ điều kiện như các thành viên của các nhóm mục tiêu, bằng cách cung cấp một ưu đãi tín dụng thuế liên bang lên đến $ 9,600 cho người sử dụng lao động khi thuê mướn nhân viên trước ngày 31 tháng 12, năm 2019. Thông tin về gửi thư yêu cầu chứng nhận có thể được tìm thấy trên các CA Employment Development Department website

Small Business Healthcare Tax Credit

  • Đối với thuế năm 2010 đến 2013, tín dụng tối đa là 35% cho chủ nhân doanh nghiệp nhỏ và 25% cho chủ nhân được miễn thuế nhỏ như các tổ chức từ thiện. Một phiên bản nâng cao của tín dụng sẽ bắt đầu có hiệu lực ngày 1 tháng 1 năm 2014. Thông tin thêm về các phiên bản nâng cao sẽ được tải trên mạng của IRS.gov. Nói chung, vào ngày 01 tháng 1 năm 2014, tỷ lệ sẽ tăng lên 50% và 35%, tương ứng.
 • City of Gilroy Jobs Offset Program
  • Các doanh nghiệp công nghiệp tạo ra việc làm mới có thể hội đủ điều kiện cho bù đắp ưu đãi khi mướn nhân viên. Để hội đủ điều kiện, doanh nghiệp phải tạo ra ít nhất 25 việc làm cố định toàn thời gian trong vòng hai (2) năm kể từ khi mở cửa kinh doanh mới. Một tín dụng lên đến $ 4,000 mỗi công việc có thể được cấp cho từng công việc với sự kết hợp của tiền lương và lợi ích ít nhất là $ 45,000 hàng năm.
  • Số lượng việc làm được tạo ra và mức lương và các lợi ích tối thiểu phải đáp ứng được ba năm liên tiếp sau khi đạt được ban đầu để mức độ công việc được đảm bảo. Các tín dụng phải được áp dụng đối với các chi phí phát triển của dự án, và không thể vượt quá mức chi phí trong việc phát triển kinh doanh mới. Nếu mức lương và các lợi ích tối thiểu không được đáp ứng hay không được duy trì trong vòng ba (3) năm liên tiếp sau những thành tựu ban đầu về mức độ bảo đảm việc làm, các doanh nghiệp phải trả cho thành phố số tiền tín dụng cho mỗi công việc nhân với số công việc mà doanh nghiệp không thể đáp ứng, cộng với lãi suất ở mức cao nhất trong danh mục đầu tư của thành phố.

Credits and Deductions for Businesses

 Tiện ích

Santa Clara Valley Water District

 Morgan Hill Utility Undergrounding Fee Deferral Program

  • Nói chung, chương trình cho phép các doanh nghiệp mới và mở rộng để trì hoãn chi phí cho utility undergrounding lên đến 80% trong một thời gian không quá năm năm.  Người hội đủ điều kiện phải trả tối thiểu là 20% lệ phí utility undergrounding  trước khi nhận được giấy phép xây dựng. Phần còn lại sẽ được tài trợ theo chương trình như một khoản vay thông thường phân bổ theo yêu cầu thanh toán đều hàng tháng không qúa giới hạn 5 năm. Lãi suất, theo tỷ Quỹ Đầu tư Cơ quan địa phương (LAIF) cộng với ½% tại thời điểm vay. Được cho phép trả trước mà không bị phạt.

Cạc chương trình hỗ trợ doanh nghiệp

 • Khu vực ngoại thương
  • Chương trình Khu Vực Ngoại Thương mại Hoa Kỳ là một trong những nỗ lực đầu tiên của quốc gia để kích thích phát triển kinh tế và tạo thuận lợi thương mại toàn cầu. Quốc hội Hoa Kỳ thông qua Đạo luật Khu Vực Ngoại Thương vào năm 1934. Chương trình Khu Vực Ngoại Thương đã tăng cường khả năng cạnh tranh toàn cầu cho các công ty của Mỹ, đặc biệt là cho các doanh nghiệp tham gia sản xuất hoặc chế tạo.
  • Thành Phố San Jose nhận trợ cấp về Khu Vực Ngoại Thương từ liên bang vào năm 1974 –  Khu Vực Ngoại Thương thứ 18 thành lập tại Mỹ. Thành phố San Jose hợp đồng với San Jose Distribution Services, một nhà kho và công ty hậu cần tư nhân để điều hành mục tiêu chung của Khu Vực Ngoại Thương. Tổ chức này được đặt tại 2055 South Seventh Street, Suite A thuộc khu vực công nghiệp Monterey San Jose.
  • Là người được cấp, thành phố San Jose thì chịu trách nhiệm quản lý Khu Vực Ngoại Thương tại Santa Clara, Monterey, San Benito và các quận Santa Cruz, và phần phía nam của quận Alameda và San Mateo.
 • Tái chế phát triển thị trường khu vực cung cấp các khoản vay lãi suất thấp nhà nước lên tới $2.000.000  cùng với kỹ thuật, tiếp thị và hỗ trợ địa điểm để các nhà sản xuất tại San Jose sử dụng nguyên liệu tái chế (như thủy tinh, giấy, nhựa hoặc lốp xe được sử dụng). Để tìm hiểu thêm, hãy liên lạc với Sở Dịch Vụ Môi Trường tại số 408-975-2527. 
 •  Chương trình cải thiện đặc biệt Tenant (STI) cho các khu địa ốc trống,  khuyến khích các công ty sử dụng các tòa nhà bỏ trống ở các khu vực công nghiệp, nghiên cứu và phát triển cũng như các văn phòng ở trung tâm thành pố. Chương trình cung cấp kế hoạch nhanh. Để biết thêm thông tin, liên hệ với Sở Xây dựng tại 408-535-7765.
 • San Jose Storefronts Initiative  – là một cơ hội tài trợ $ 250,000 của Văn phòng Phát triển kinh tế để giúp các doanh nghiệp nhỏ thuê không gian trống qua việc bù đắp chi phí giấy phép thành phố, lệ phí và thuế. Mục tiêu của sáng kiến này là tăng cường sức sống kinh tế ở trung tâm và các vùng kinh doanh lân cận của thành phố. 
  Văn phòng Phát triển Kinh tế San Jose kêu gọi đề xuất của các ứng viên trong các thể loại sau:

  • Các cá nhân: doanh nhân hoặc chủ sở hữu độc quyền
  • Các chủ doanh nghiệp nhỏ
  • Các tổ chức phi lợi nhuận
  • Chủ nhà hoặc chủ sở hữu bất động sản làm việc với các doanh nghiệp tiềm năng / người thuê nhà; và
  • Nhà thầu làm việc với các doanh nghiệp và / hoặc chủ sở hữu tài sản
 •  Ban Tài Chính Thành Phố San Jose / Ưu đãi thuế
  • Ưu đãi thuế doanh nghiệp hay sẵn có trong thành phố San Jose. Vui lòng kiểm tra trang mạng Economic Development website để cập nhật thông tin này.
 • Grow Morgan Hill Fund
  • Có thể được sử dụng rộng trong thành phố và cung cấp cho các doanh nghiệp nhỏ hội đủ điều kiện với chương trình vay vốn của SBA 7 (a).
  • Các chương trình cho vay khác thì đang tạm ngưng.
 • Small Business Fee Deferral Program
  • The Morgan Hill Redevelopment Agency đã phát triển chương trình Small Business Fee Deferral Program trong một nỗ lực để thúc đẩy phát triển thương mại và công nghiệp bằng cách giúp giảm thiểu gánh nặng tiềm năng của các lệ phí thành phố (ví dụ, hệ thống thoát nước, giao thông, và thay tiện ích và lệ phí nước) cho xây dựng mới, mở rộng, hoặc các dự án tái định cư.
 • Chương trình bù đắp thuế của thành phố Gilroy
  • Các doanh nghiệp đơn
   • Trong trường hợp của thuế bán hàng, doanh nghiệp phải tạo ra ít nhất $ 50.000 doanh thu thuế bán hàng cho thành phố hàng năm. Tổng bù đắp có thể được tích lũy trong một thời gian không quá ba (3) năm. Thời gian ba năm sẽ bắt đầu với sự đảm bảo của giấy chứng nhận chiếm dụng cho doanh nghiệp. Thuế bù phải được áp dụng đối với các chi phí phát triển cho dự án, và không được vượt quá số tiền lệ phí phát triển cộng với khoản lãi phải thu từ việc kinh doanh mới.
  • Trung tâm Thương Mại hoặc Công Nghiệp 
   • Trong trường hợp của thuế bán hàng, một trung tâm bao gồm các doanh nghiệp có nhiều người thuê có thể đủ điều kiện để khuyến khích nếu họ cùng tạo ra một doanh thu thuế bán hàng trung bình ít nhất là $ 50.001 cho thành phố hàng năm.
   • Số tiền thuế doanh thu được tạo ra bởi các trung tâm đa thuê nhà phải: (1) vượt quá số lượng trung bình $50.000 mỗi năm trong một khoảng thời gian ba năm, và (2) là $2,00 hoặc hơn mỗi tổng thước vuông của đa diện tích xây dựng trung tâm thuê vượt quá 25.000 thước vuông. Tổng bù đắp có thể được tích lũy trong một thời gian không quá ba (3) năm.  Khoảng thời gian ba năm sẽ bắt đầu sau một năm khi sự đảm bảo của giấy chứng nhận chiếm dụng được cấp cho trung tâm. Thuế bù phải được áp dụng đối với các chi phí phát triển do cho dự án, và không được vượt quá số tiền lệ phí phát triển cộng với khoản lãi phải thu từ các trung tâm thương mại / công nghiệp.
  • Nhiều người thuê / chủ công nghiệp Phát triển
   • Các nhà phát triển của các tòa nhà công nghiệp nhiều người thuê / chủ sở hữu có thể được hưởng một khoản bù đắp tín dụng công việc nếu các doanh nghiệp này sẽ chiếm đa thuê / chủ sở hữu tòa nhà và tuyển dụng tổng số ít nhất 25 nhân viên chính thức và đáp ứng các yêu cầu về tiền lương và các quyền lợi tối thiểu đã nêu ở trên.
   • Mức nhân viên tối thiểu phải được đáp ứng trong vòng hai (2) năm kể từ khi sự đảm bảo của giấy chứng nhận chiếm dụng được cấp. 25 (ít nhất) nhân viên chính thức và các yêu cầu về tiền lương và các quyền lợi tối thiểu phải được duy trì trong ba (3) năm liên tiếp sau khi đạt được mức nhân viên tối thiểu được đáp ứng.