Nếu bạn đã xác định rằng bạn cần tiền từ các nguồn khác để bắt đầu hoặc phát triển doanh nghiệp, bạn có thể tìm sự tài trợ thông qua các nhà đầu tư tư nhân. Làm thế nào để bạn tìm thấy các nhà đầu tư này? Và làm thế nào để bạn biết rằng để họ hỗ trợ bạn trong việc kinh doanh là một quyết định khôn ngoan?

 

Các nhà đầu tư lân cận

Nhiều doanh nghiệp nhỏ dựa vào các khoản đầu tư từ bản thân, gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Sự lựa chọn này có thể là tốt nếu bạn không cần một sự đầu tư lớn.

Venture Capital Investors

Cạc nhà đầu tư mạo hiểm có thể bao gồm các nhóm cá nhân giàu có (còn gọi là “thiên thần” nhà đầu tư), các nhóm chính phủ, hoặc các tổ chức tài chính. Hầu hết các nhà đầu tư mạo hiểm có một vai trò khá tích cực trong doanh nghiệp của bạn. Ví dụ, họ có thể phục vụ trong ban hội đồng quản trị hoặc nhất quyết thay đổi ban quản lý nếu doanh nghiệp của bạn không đáp ứng được kỳ vọng lợi nhuận. Không giống như các khoản vay nợ-tài chính (được mô tả trong vay Kinh doanh & Tài chính), các nhà đầu tư “vay vốn-cổ phần” cấp vốn cho bạn mà không đảm bảo tài sản; sự vay vốn này được coi là nợ không có bảo đảm.

Tìm môi giới cho vốn đầu tư

Bạn có thể liên hệ trực tiếp với các nhà đầu tư mạo hiẩm hoặc tài chính cổ phần, mặc dù nhiều nhà đầu tư vốn này chỉ thông qua việc môi giới. Nhưng làm thế nào bạn có thể sắp xếp một giới thiệu?

Ban Quản Trị Doanh Nghiệp Nhỏ Mỹ (SBA). Một nơi tốt để bắt đầu là với SBA, nơi mà các nhà đầu tư tư nhân đăng ký thông qua hai chương trình: Các công ty Đầu tư Kinh doanh nhỏ (SBICs) và thiểu số doanh nghiệp công ty Đầu tư Kinh doanh nhỏ (MESBIs). Ngoài ra, SBA còn có nhiều chương trình đầu tư cổ phần khác cho các doanh nghiệp nhỏ.

Hiệp hội đầu tư mạo hiểm . Một số công đoàn và hiệp hội giáo dục đại diện cho một loạt các đầu tư mạo hiểm, nhiều người trong số đó tập trung vào các doanh nghiệp nhỏ hoặc mới thành lập. Một số các hiệp hội được đặc biệt nhắm tới nhu cầu của các dân tộc thiểu số hoặc doanh nghiệp thiếu đại diện khác.

Nguồn VC địa phương . Silicon Valley là nơi sinh của đầu tư mạo hiểm – nhưng, không phải tất cả các nhà đầu tư chỉ tập trung vào các ngành công nghiệp công nghệ cao. Vườn ươm doanh nghiệp trong khu vực của chúng ta có thể liên kết bạn với các nhà tư vốn với sự quan tâm về ngành công nghiệp của bạn. Nhiều đối tác BOS có thể liên kết bạn với nhóm người có thể cung cấp nguồn vốn bạn cần để bắt đầu hoặc phát triển doanh nghiệp.