Kinh doanh với chính quyền địa phương

Các tổ chức chính quyền địa phương có thể là một cơ hội giao dịch mà bạn đã không xem xét trước đó. Trước khi bạn bắt đầu, có một số khía cạnh của làm việc với chính quyền địa phương mà bạn cần phải làm quen.

Như bạn có thể mong đợi, có hàng loạt cách thức mà các tổ chức cộng đồng dùng để cấu trúc các quy trình đấu thầu của họ. Điều này nói rằng, có một số yếu tố phổ biến hữu ích cho bạn có khả năng để thành công khi quyết định tiếp cận đấu thầu với một cơ quan cụ thể. Một số cân nhắc chính là:

 • Các Quy Trình Đấu Thầu – Chính quyền địa phương thường sắp xếp đấu thầu của họ qua tiếp cận tập trung, phân tán và hỗn hợp để đáp ứng nhu cầu của các phân ngành. Từ góc độ kinh doanh, một hệ thống đấu thầu tập trung có thể sẽ nhanh hơn vì các số liên lạc mà bạn cần cho việc đánh giá tiềm năng chỉ có một. Một hệ thống đấu thầu phân cấp cung cấp tiềm năng cho rất nhiều doanh nghiệp nhưng mỗi giao dịch có thể sẽ nhỏ hơn và bạn có thể làm việc với những người không hiểu tốt thủ tục đấu thầu.
 • Các phương pháp chào mời – Các cơ hội sắp tới thường hay công bố và rơi vào các loại sau: mời thầu (giá cả sẽ xác định người chiến thắng);Yêu cầu đề xuất (giá chỉ là một phần yếu tố để xác định người chiến thắng); và Yêu cầu Trình độ chuyên môn (RFQs, xác định bởi trình độ chuyên môn tốt nhất chứ không phải là giá cả). Quá trình này đôi khi không chính thức công bố nếu số tiền nhỏ và mức lợi ích công cộng thì giới hạn. Đối với các sự chính thức công bố khác, các công ty phải cẩn thận làm theo hướng dẫn để tránh việc nộp hồ sơ bị bỏ qua. Trong một số trường hợp những hồ sơ có thể được sử dụng để thiết lập danh sách đủ điều kiện trước và chỉ có thể được gia hạn mỗi vài năm.
 • Các Loại Hiệp Định – đơn mua đặt hàng (giao dịch duy nhất), Đơn mua đặt hàng mở (giao dịch liên tục) và hợp đồng (giao dịch phức tạp) là thỏa thuận thông thường. OPOS và hợp đồng có thể kéo dài trong nhiều năm.
 • Chương trình ưu đãi – Local Preference, Small Business Enterprise, và Disadvantaged Business Enterprise  là các chương trình trong một số các chương trình ưu đãi có sẵn. Các công ty được hưởng ưu đãi từ các chương trình này có thể nhận được một lợi thế cạnh tranh về điểm hoặc giá cả khi trả lời được đánh giá hay là mục tiêu có thể được đặt ra cho sự tham gia của công ty cụ thể. Trình độ chuyên môn và các giấy tờ chứng nhận cho các chương trình khác nhau và cần được xem xét bởi các công ty tìm cách hưởng lợi.
  • Thành Phố San Jose Local Business Enterprise (LBE):
   • Các nhà cung cấp phải có giấy thuế kinh doanh/môn bài San José và có một văn phòng tại quận hạt Santa Clara với ít nhất một nhân viên.
   • Nếu giá cả là cơ sở chính của quyết định giao dịch (được trao cho người đấu giá thấp) thì mức ưu đãi là 2,5% của chi phí.
   • Nếu điểm là cơ sở chính của quyết định ( “giá trị tốt nhất”) thì mức điểm ưu đãi là 5% tổng số điểm.
  • Thành Phố San Jose Small Business Enterprise (SBE):
   • Để xác định ưu đãi bổ sung SBE các nhà cung cấp trước hết phải hội đủ điều kiện như là một LBE và có tổng số nhân viên là 35 hoặc ít hơn (không phân biệt trụ sở căn cứ). Lưu ý: ưu đãi bổ sung SBE có thể không được tuyên bố nếu nhà cung cấp không đáp ứng được các yêu cầu của LBE.
   • Nếu giá cả là cơ sở chính của quyết định giao dịch (được trao cho người đấu giá thấp) thì mức ưu đãi là 2,5% của chi phí.
   • Nếu điểm là cơ sở chính của quyết định ( “giá trị tốt nhất”) thì mức điểm ưu đãi là 5% tổng số điểm.

 

 • Khế ước và bảo hiểm – Để bảo vệ mình khỏi các trách nhiệm pháp lý, các cơ quan có thể yêu cầu nhà thầu của họ có mức cao về bảo hiểm và có thể đảm bảo rằng dự án sẽ được hoàn thành qua khế ước. Chi phí bảo hiểm này thường là trách nhiệm của doanh nghiệp. Trong một số trường hợp, các tổ chức chính phủ có thể có các chương trình đặc biệt để giúp giảm chi phí của các yêu cầu này.
 • Những yêu cầu về mức lương – mức lương tối thiểu và hiện hành là yêu cầu khá phổ biến giữa các chính quyền địa phương. Khi tiền lương là một thành phần quan trọng của chi phí của nhiều thỏa thuận dịch vụ, các doanh nghiệp cần phải nhận thức khi các yêu cầu này là một yếu tố cho sự giao dịch. Khi yêu cầu báo cáo có thể phức tạp, các doanh nghiệp nhỏ cũng nên điều tra những thay đổi trong thủ tục nào có thể cần thiết để cung ứng thông tin chính xác cho các chính quyền địa phương. Tại bang California, tất cả các dự án tài trợ xây dựng cộng đồng đều yêu cầu phải trả tiền lương hiện hành.
 • Những cân nhắc khác – ngân sách của doanh nghiệp (tài chính) hàng năm cũng như việc sử dụng các quỹ đặc biệt và tài trợ thì rất quan trọng để xác định thời gian cho việc khai mở đấu thầu và các phòng ban nào có ngân quỹ  trong chu kỳ giãm.

Bạn cũng có thể quan tâm đến các nguồn thông tin mạng sau đây:

Các thông cáo về đấu thầu:

Các đối tác của BOS với hỗ trợ về các cơ hội đấu thầu:

 • Minority Business Development Agency  –  MBEC cung cấp các doanh nghiệp kinh doanh thuộc sở hữu thiểu số sự hỗ trợ trong việc tiếp cận nguồn vốn, cơ hội đấu thầu, cấp giấy chứng nhận kinh doanh nhỏ / thiểu số / bất lợi, và các chức năng kinh doanh khác, chẳng hạn như chiến lược, tiếp thị, quản lý tài chính và hoạt động. 
 •  Trung tâm Phát triển Doanh nghiệp nhỏ Silicon Valley  – The Silicon Valley Small Business Development Center cung cấp miễn phí, bảo mật, tư vấn kinh doanh và đào tạo kinh doanh với chi phí thấp cho các doanh nghiệp nhỏ ở quận Santa Clara và San Mateo. Những dịch vụ này bao gồm cả các hợp đồng chính phủ.