Các chủ doanh nghiệp nhỏ đầu tư nhiều thời gian, tiền bạc và nguồn lực để thực hiện công việc kinh doanh thành công, nhưng nhiều chủ sở hữu không có kế hoạch và chuẩn bị cho các tình huống thiên tai. Khôi phục sau thảm họa là một thách thức. Mục tiêu cuối cùng là để thúc đẩy sự hồi phục các chức năng quan trọng và nhân lực sau một thảm họa. Trước khi bạn nghĩ rằng “nó sẽ không bao giờ xảy ra với tôi hoặc doanh nghiệp của tôi” hãy xem xét một vài sự thật. 60% doanh nghiệp nhỏ bị giãi thể trong vòng sáu tháng sau khi bị một cuộc tấn công mạng. Có 72% xác suất của một trận động đất cường độ 6,7 hoặc lớn hơn ở đâu đó trong vùng Vịnh trước năm 2043 theo Working Group on California Eathquake Probabilities. Và điều này thì không bao gồm những gián đoạn tiềm năng cho doanh nghiệp của bạn gây ra bởi thời tiết khắc nghiệt, cấp cứu y tế công cộng, sự gián đoạn tài nguyên (như nước, điện, ga, mạng …), sự cố vật liệu độc hại, khủng bố, lũ lụt, sụt lở đất. Bước đầu tiên là để tìm ra những vấn đề bạn có thể gặp phải và kế hoạch làm thế nào để vượt qua. 

 

Những Nguồn Lực Chuẩn bị Tổng Quan:

Những Nguồn Lực Tổng Quan cho Sự Phục Hồi Sau Thảm Họa: