Trang mạng BOS cung cấp thông tin đầy đủ về việc bắt đầu, phát triển và duy trì một doanh nghiệp. Khi một doanh nghiệp đang hoạt động, có thể có lần khi các doanh nghiệp có thể cần phải được tái kích thước. Trong suốt thời gian phát triển kinh tế và thịnh vượng, điều này có thể có nghĩa là tăng nhân viên, mua sắm thiết bị, phát triển cơ sở hạ tầng của bạn, di chuyển đến một không gian thương mại, bán lẻ lớn, v.v. Nếu điều này mô tả tình hình của bạn, hãy xem mục Quản lý và Phát triển để xem thông tin về các chủ đề này.

Nhưng nếu bạn đang gặp những thách thức kinh tế, kinh doanh, bạn có thể xem xét các tùy chọn để thu hẹp trở lại quy mô kinh doanh của bạn – có lẽ là giảm số lượng nhân viên và / hoặc giảm lương, hợp nhất các phân ngành về địa điểm thương mại nhỏ hơn, từ bỏ những kế hoạch mở rộng trong tương lai , v.v. Các thông tin và các liên kết dưới đây có thể giúp bạn trong việc xem xét các lựa chọn của bạn – tất cả các dịch vụ được mô tả đang được cung cấp bởi work2future, một đối tác hàng đầu của BusinessOwnerSpace.com. Gọi 1-877-880-1222 để kết nối trực tiếp và được tư vấn bảo mật.

Dịch Vụ Chuyển Tìm Việc và Nghề Nghiệp: dịch vụ tìm việc được cung cấp bởi work2future miễn phí cho các công ty và nhân viên của họ và không có yêu cầu tối thiểu về số lượng nhân viên phục vụ đối với chương trình. Chúng tôi làm việc với tất cả các loại và kích cỡ của các doanh nghiệp, từ lớn tới nhỏ, và tất cả các cấp độ nhân viên, từ nhân viên mới vào nghề và các chuyên gia đến quản lý điều hành.

 • Chương trình khuyến khích kinh doanh: Các công ty liên hệ với work2future có thể nhận được thông tin mới liên quan đến Work Opportunity Tax Credit – Cơ hội để ứng dụng về Thuế Ưu Đãi Tín Dụng khi mướn nhân viên nếu họ hội đủ điều kiện. Ngoài ra, doanh nghiệp có thể có được sự hỗ trợ trong việc tiếp cận các chương trình cho vay / tài chính dành cho doanh nhân có sẵn thông qua văn phòng San Jose Phát triển Kinh tế của thành phố, Quản trị doanh nghiệp nhỏ và các chương trình khuyến khích doanh nghiệp địa phương khác.
 • Ngăn Ngừa Việc Giảm Biên Chế: Nếu một doanh nghiệp địa phương đang trải qua thời kỳ khó khăn và đang xem xét sa thải hàng loạt nhân viên hoặc đóng cửa, work2future có thể cung cấp các hình thức trợ giúp khác nhau, bao gồm khám phá cơ chế có thể cho phép các doanh nghiệp để tránh sa thải. Hoạt động song song với các chuyên gia phát triển kinh tế, các nhân viên work2future tìm cách sử dụng các khoản tín dụng thuế, chương trình Workshare California, thông tin về các khoản vay và các chương trình khuyến khích kinh doanh, tư vấn kinh doanh và thu hồi đất bổ sung, vv
 • Những Hỗ Trợ Cho Sự Thu hẹp Kế hoạch: Các doanh nghiệp xem xét các tùy chọn để thu hẹp doanh nghiệp nếu liên hệ work2future sẽ nhận được sự hỗ trợ trong việc ngăn ngừa, chuẩn bị, và / hoặc thực hiện một kế hoạch tinh giản biên chế. Chuẩn bị cẩn thận và thực hiện sự tinh giản biên chế công ty có thể có một tác động tích cực đến năng suất của một tổ chức. Hỗ trợ chuyên nghiệp được cung cấp trong hai giai đoạn:
  • Tư vấn về sự giảm biên chế
   • Một cuộc họp bảo mật với nhân viên nhân sự để lập kế hoạch và thiết kế một chiến lược giảm lực lượng lao động.
   • Phát triển các chước cách để giúp tránh hoặc giảm thiểu việc giảm biên chế trong hiện tại và tương lai
   • Hỗ trợ trong việc điều hướng các chương trình và các quy định kinh doanh của chính phủ
  • Dịch vụ chuyển tiếp nghành nghề
   • Thành lập trung tâm dịch vụ chuyển đổi nghề nghiệp tại chỗ cho nhân viên của bạn
   • Phối hợp các dịch vụ work2future với các công ty tìm việc
   • Huấn luyện và trợ giúp để chuẩn bị công nhân cho việc làm mới
   • Cung cấp các dịch vụ bổ sung cho các doanh nghiệp trải qua sự đóng cửa công ty
 • Chương trình đáp ứng nhanh cho sự giảm biên chế: dịch vụ này là một chiến lược, nơi nhân viên có kinh nghiệm đáp ứng về sa thải và đóng cửa nhà máy bằng cách nhanh chóng phối hợp các dịch vụ và cung cấp viện trợ ngay lập tức cho các công ty bị ảnh hưởng và công nhân của họ . Bằng cách mời các Điều Hóa Viên của work2future để gặp gỡ với các nhân viên bị ảnh hưởng trước khi sa thải, sẽ cho phép nhân viên của bạn để truy cập vào các chương trình và dịch vụ và sẽ giúp họ vượt qua thời gian khó khăn. Những nhân viên đã nhận được thông báo sa thải thì hội đủ điều kiện cho dịch vụ tìm việc làm trước khi họ bị sa thải, họ có xu hướng và một thái độ tích cực hơn đối với công ty hiện tại, và họ cũng duy trì mức sản xuất cao hơn khi được tiếp cận với những dịch vụ trước ngày sa thải. Sự can thiệp sớm đóng một vai trò quan trọng , và có thể là chìa khóa cho một quá trình chuyển đổi nhân viên đến việc làm mới.