Nhiều doanh nghiệp nhỏ hoạt động với những nỗ lực của một chủ sở hữu độc quyền. Nhưng nếu bạn cần thêm nhiều người làm để giúp doanh nghiệp thành công? Làm thế nào để bạn tìm kiếm ứng viên có năng lực, thuê họ, và giữ họ cho lâu dài? Phần này thảo luận về những gì bạn cần biết về tuyển dụng và giữ chân nhân viên.

Quá trình tuyển dụng

Hiểu nhu cầu việc làm của bạn. Hãy xem xét các lĩnh vực:

  • Bạn có thể sử dụng sự giúp đỡ nhiều nhất ở phân ngành nào? Với doanh số bán hàng hay tiếp thị, dịch vụ khách hàng, sản xuất sản phẩm, kế toán, hoặc các công việc khác? Hay với các việc mà bạn không thực hiện được tốt, do đó bạn có thể tập trung tinh thần vào những điểm mạnh của mình?
  • Làm thế nào để nhân viên giỏi nhất có thể giúp bạn tập trung vào hoạt động kinh doanh của mình?
  • Bạn có cần một hay mười người? Toàn thời gian hoặc bán thời gian?
  • Khả năng để bạn có thể chi trả cho nhân viên là bao nhiêu?
  • Có cách nào hiệu quả hơn để nhận được sự giúp đỡ mà không cần thuê nhân viên, chẳng hạn như bằng cách sử dụng các nhà thầu độc lập hoặc làm việc với các cơ quan nhân sự tạm thời? Nếu bạn chọn để xem xét các nhà thầu độc lập, thì bạn cần chuẩn bị những gì?

Giữ Nhân viên

Một khi bạn có nhân viên, thì việc duy trì họ rất có ý nghĩa cho việc kinh doanh. Giúp duy trì một số nhân viên ổn định bằng cách thực hành các bước sau:

  • Cung cấp đào tạo đầy đủ. Hãy chắc chắn rằng nhân viên của bạn biết những gì họ có nghĩa vụ phải làm, và cung cấp hướng dẫn khi bắt đầu làm việc tại doanh nghiệp của bạn. Hãy cho nhân viên cơ hội để học hỏi hoặc cải thiện các kỹ năng thông qua đào tạo bổ sung nếu cần thiết. Phát hành sổ tay nhân viên để giải thích các bước quan trọng về cách bạn điều hành doanh nghiệp và vai trò của nhân viên trong kinh doanh của bạn.
  • Cung cấp các phản hồi thường xuyên. Hãy chắc chắn rằng nhân viên của bạn biết họ làm công việc như thế nào. Phản hồi có thể không chính thức, chẳng hạn như lời bình luận liên quan đến ​​công việc khi bạn đi qua khu vực này: “Tôi thấy bạn đã sắp xếp gọn gàn không gian làm việc cuả mình, việc này sẽ giúp bạn tìm các văn kiện cần thiết được dễ dàng hơn” hoặc “Bạn có thể thực hiện việc giao dịch này nếu bạn cố gắng … “.
  • Ngoài những thông tin phản hồi thường xuyên không chính thức, hãy làm lịch trình cho sự đánh giá định kỳ dựa trên mô tả công việc mà bạn đã phát triển. Hãy chắc chắn rằng bạn hoặc người giám sát viên có thể dễ dàng tiếp cận để trả lời câu hỏi hoặc xử lý các vấn đề nảy sinh. Khuyến khích ý tưởng “chúng ta cùng nhau phấn đấu” hơn là “phải làm … nếu không sẽ.”
  • Hồi trả nhân viên khá. Bắt đầu một doanh nghiệp thì tốn kém, và bạn có thể bị cám dỗ để cắt góc tiền lương của nhân viên. Dù thế nào, nhân viên tận tâm là những gì sẽ giúp đảm bảo sự thành công của liên doanh. Nhân viên có nhiều khả năng làm lâu dài với bạn nếu họ cảm thấy họ đang được đối sử và  – hồi trả – khá. Hồi trả có thể bằng nhiều hình thức hơn là tiền lương, chẳng hạn như cung cấp một lịch trình linh hoạt, tạo ra một môi trường làm việc dễ chịu, cung cấp ưu đãi cho tăng doanh thu hoặc sản xuất hiệu qủa, và nhiều lợi ích.