Địa điểm nơi bạn mở và hoạt động kinh doanh là một trong những nhân tố chính trong sự kinh doanh thành hay bại của bạn. Địa điểm nào thì phù hợp với kinh doanh của bạn? Bắt đầu bằng cách tìm hiểu các tùy chọn được mô tả ở đây.

Văn Phòng tại Gia

Một văn phòng tại gia có thể là một nơi tuyệt vời để bắt đầu một doanh nghiệp, đặc biệt khi bạn cung cấp một dịch vụ. Tuy nhiên, kiểm tra với thành phố địa phương của bạn hoặc chính quyền quận để đảm bảo không có những hạn chế về hoạt động kinh doanh tại gia.  Hãy gọi đại lý bảo hiểm của bạn, vì đôi khi  tài sản cá nhân và bảo hiểm nhà sẽ không bao gồm các thiệt hại cho văn phòng tại gia của bạn. Cuối cùng, thảo luận kế hoạch với một nhà tư vấn thuế, vì văn phòng tại gia được coi là bất động sản thương mại và được khấu hao trong thời gian dài. Nếu bạn bán nhà của bạn, bạn có thể phải chịu trách nhiệm đối với các loại thuế bổ sung từ các phần không bị giảm giá của văn phòng tại gia.

Thuê Mướn Mặt Bằng Thương Mại Hay Địa Điểm Bán Lẻ

Thuê mặt bằng thương mại có thể cung cấp cho bạn sự linh hoạt hơn so với việc mua mặt bằng. Nhiều lúc bạn có thể thuê một không gian nhỏ để bắt đầu, và thậm chí sắp xếp để cùng sử dụng trụ sở và nhân viên hỗ trợ. Trong trường hợp khác, bạn có thể thuê mặt bằng trong một tòa nhà đơn hoặc một tầng lầu của một tòa nhà lớn hơn.

Tuỳ thuộc vào loại hợp đồng thuê mướn bạn cân nhắc, hãy bắt đầu bằng các bước sau:

 • Dự đoán nhu cầu của bạn. Bạn nghĩ rằng doanh nghiệp sẽ phát triển một cách nhanh chóng và bạn có thể sẽ cần mở rộng trụ sở? Bạn kế hoạch là một doanh thương nhỏ với một người hoạt động trong tương lai gần? Hoặc bạn mong muốn có một địa ̣điểm ở nơi phồn thịch cho một doanh nghiệp bán lẻ với một hợp đồng thuê lâu dài để đảm bảo khách hàng quay trở lại có thể dễ dàng tìm thấy bạn?
 • Tìm hiểu giá cả hiện hành cho việc thuê mướn thương mại trong khu vực của bạn. Bằng cách đó, bạn có thể đánh giá tốt hơn các điều khoản cho thuê được cung cấp bởi các chủ sở hữu là hợp lý. Ví dụ, nếu bạn biết rằng giá thuê đang giảm do nguồn cung văn phòng cho thuê nhiều, bạn có thể đàm phán tốt hơn các điều khoản.
 • Tham khảo ý kiến ​​một luật sư bất động sản để đảm bảo hợp đồng sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn. Một luật sư có thể xác định các điểm quan trọng mà bạn có thể không cân nhắc.

Hợp đồng cho thuê phải bao gồm các thông tin sau:

 • Số tiền thuê, bao gồm bất kỳ khoản tăng dự kiến ​​(leo thang) và số tiền đặt cọc, hay bạn có thể thay thế một thư tín dụng từ ngân hàng của bạn
 • Khi nào thì việc thuê mướn bắt đầu và kết thúc, và làm thế nào bạn có thể ký lại
 • Dịch vụ thuê mướn bao gồm những gì, chẳng hạn như các tiện ích
 • Ai chịu trách nhiệm bảo trì và sửa chữa, thuế, bảo hiểm
 • Một văn bản mô tả đầy đủ về mặt bằng và một danh sách sửa sang mà chủ địa ốc đồng ý làm
 • Văn bản cam kết về số lượng ước tính của những người đến với trung tâm mua sắm, các hạn chế trong cạnh tranh cho doanh nghiệp, cách sử dụng và quy hoạch đã được phê duyệt, và địa ̣điểm thì phù hợp với các yêu cầu của địa phương, tiểu bang và liên bang (như American Disabilities Act)
 • Bạn có thể cho thuê lại địa ̣điểm, và làm thế nào quý vị hoặc chủ sở hữu có thể chấm dứt hợp đồng thuê

Sở Hữu Không Gian Thương Mại Hoặc Bán Lẻ

Trong một số trường hợp, bạn có thể thấy rằng sễ tốt hơn để mua nơi bạn kinh doanh. Điều này đặc biệt đúng khi doanh nghiệp của bạn được thành lập vững vàng và bạn có thể dự đoán sự tăng trưởng tốt cho doanh nghiệp.

 • Nhiều chọn lựa mua khác nhau. Đối với các doanh nghiệp nhỏ, ví dụ, bạn có thể mua một “chung cư kinh doanh” tương tự như chung cư cao tầng khu dân cư. Các doanh nghiệp khác cùng tham gia để mua chung.
 • Trước khi mua mặt bằng thương mại hay bán lẻ hãy nói chuyện với một luật sư bất động sản. Mua mặt bằng thương mại thì khác nhiều so với việc mua một ngôi nhà; bạn cần một người có chuyên môn để giúp bạn có thể có được các tài sản với các điều khoản tốt nhất.