Tìm kiếm địa điểm để phát triển doanh nghiệp của bạn?

Tinh thần kinh doanh và điều kiện kinh doanh thì độc đáo ở San Jose – Thung lũng Silicon tạo ra một môi trường đặc biệt cho các công ty mới và đang nổi lên để phát triển và thành công trên mức độ toàn cầu. BusinessOwnerSpace.com cam kết hỗ trợ các công ty đến hoặc phát triển ở đây thông qua các dịch vụ hỗ trợ sáng tạo và các ưu đãi để khuyến khích các công ty được thành lập và bắt đầu ở lại và phát triển tại Silicon Valley.

Tìm bất động sản qua mạng LoopNet.com:

LoopNet Inc., một nhà cung cấp dịch vụ thông tin hàng đầu cho ngành bất động sản thương mại, cung cấp đầy đủ các sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng các nhu cầu toàn quốc và địa phương của các công ty bất động sản, các tổ chức thương mại và các chuyên gia.

Để truy cập LoopNet.com và tìm kiếm các bất động sản thương mại có sẵn nhấp vào liên kết này:

http://www.loopnet.com

Thành Phố San Jose:

Thành Phố San Jose có các nguồn lực cho doanh nghiệp – Bằng cách hỗ trợ các công ty sáng tạo đã xác định vị trí ở đây, San Jose tiếp tục chứng tỏ cam kết của mình cho sự thành công kinh tế dài hạn của các ngành công nghiệp hiện có và đang phát triển của chúng tôi. Tìm hiểu thêm tại http://www.sjeconomy.com/locate/resources.asp

  • Chương trình hợp tác kinh doanh:   Các chương trình hợp tác kinh doanh cung cấp các doanh nghiệp một sự hồi trả lên đến 30% thuế sử dụng của địa phương trong phần thuế của tiểu bang để sau đó nộp vào những sự mua sắm được lựa chọn của thành phố. Thông cáo về chương trình hoặc để biết thêm thông tin và chi tiết, liên hệ với Văn phòng Phát triển Kinh tế tại 408.535.8178 hoặc truy cập: http://www.sjeconomy.com/grow/businessassistance.asp
  • Chương trình đặc biệt – Special Tenant Improvement Program (STI):   Chương trình STI được thành lập để khuyến khích các công ty để xác định vị trí và sử dụng các tòa nhà bỏ trống trong các khu công nghiệp và Nghiên cứu & Phát Triển, cũng như các văn phòng trong trung tâm thành phố. Chương trình cung cấp xem xét kế hoạch và kiểm tra kế hoạch khẩn. Để tìm hiểu thêm về chương trình liên hệ với Sở Xây dựng tại 408-535-7781 hoặc truy cập: http://www.sanjoseca.gov/building/STIlinks.asp.
  • Khu Quy Hoạch Doanh nghiệp:   Các doanh nghiệp nằm trong Khu Quy Hoạch Doanh nghiệp có thể nhận được các khoản tín dụng thuế nhà nước có thể làm giảm đáng kể các chi phí hoạt động kinh doanh. Khuyến khích bao gồm các tín dụng: Thuế Bán và Sử Dụng hàng, thuê mướn lao động, khấu trừ chi phí kinh doanh, Chuyển Tiếp thực giá thua lỗ trong điều hành và khấu trừ lãi xuất cho người cho vay. Để tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện xin vui lòng liên hệ với Văn phòng Phát triển Kinh tế tại 408-795-1813 hoặc truy cập: http://www.sjeconomy.com/ez/ .
  • Khu Vực Ngoại Thương:   Khu Vực Ngoại Thương là một vùng trong nước Mỹ, nơi hàng hóa trong và ngoài nước được coi là bên ngoài lãnh thổ hải quan Mỹ. Hàng hóa có thể được nhập khẩu vào mà không cần một thủ tục chính thức nhập Hải quan hoặc nộp thuế nhập khẩu liên bang. Khu Vực Ngoại Thương cho phép người sử dụng (một cá nhân hoặc doanh nghiệp) chậm trễ, giảm hoặc loại bỏ thanh toán thuế đối với hàng hoá ngoại nhập vào Khu Vực Ngoại Thương. Để tìm hiểu thêm xin liên lạc với Văn phòng Phát triển Kinh tế tại 408-535-8186 hoặc truy cập:www.sjeconomy.com/ftz/

Vườn Ươm Doanh Nghiệp Nhỏ :