Thành phố San Jose là trung tâm của Thung lũng Silicon, một nơi thú vị để thiết lập và phát triển kinh doanh. Trang này mô tả những gì làm cho San Jose là một nơi tuyệt vời cho một doanh nghiệp mới hay nhỏ – và giúp bạn bắt đầu vào những gì bạn cần biết để thành lập một doanh nghiệp mới trong thành phố.