Franchise kinh doanh là gì?

Công việc kinh doanh nhượng quyền thương mại về cơ bản là một hệ thống cấp phép mà chủ sở hữu (chuyển quyền hoặc nhượng quyền thương hiệu) của một giấy phép sản phẩm hoặc dịch vụ khác để tiếp thị sản phẩm của mình, dịch vụ (franchisee) trong một lãnh thổ được xác định theo các hướng dẫn được thiết lập bởi người cấp phép.

Hiện nay hầu như không có sản phẩm hay dịch vụ nào mà không có sẵn cho người tiêu dùng thông qua một doanh nghiệp nhượng quyền thương mại. Nhiều thương hiệu tốt đã được đưa đến người tiêu dùng thông qua các cửa hàng nhượng quyền thương mại. Ngoài việc là một doanh nghiệp đa dạng rộng rãi, nó đã là một loại hình kinh doanh ở nước này trong hơn 100 năm.

Qúa trình hoạt động của nhượng quyền thương mại thì được cung cấp đào tạo, hỗ trợ khởi động, tên công nhận, sức mua, chứng minh các chương trình tiếp thị bán hàng, & nhân khẩu học và trang web lựa chọn, kiểm tra hệ thống điều hành, và hỗ trợ liên tục. Đây có thể kết hợp để tạo thành một “lưới an toàn” cho các cá nhân bước vào thế giới của nhượng quyền thương hiệu.

Tham gia vào mua một nhượng quyền thương mại đòi hỏi?

Người mua doanh nghiệp phải cung cấp một khoản tiền đặt cọc, 30% tổng giá mua của các thương hiệu nếu sử dụng nguồn tài chính của SBA. Hầu hết các doanh nghiệp hoặc các dịch vụ nhượng quyền cá nhân với tổng số vốn đầu tư dưới $200.000 và 1/3 của tất cả doanh số quyền thương mại thì dưới $150.000.

Những người mua tiềm năng thường vay vốn tài chính doanh nghiệp sử dụng tiền từ một SBA Backed Loan, Home Equity Line of Credit hoặc 401 (k).

Để biết thêm thông tin:

Nếu bạn đang cân nhắc việc mua một thương hiệu, bạn có thể muốn liên hệ với đối tác BusinessOwnerSpace.com FranNet. FranNet là nhóm tư vấn nhượng quyền thương mại lớn nhất ở Bắc Mỹ và cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí cho khách hàng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.frannet.com.