Sở hữu và điều hành một doanh nghiệp thành công đòi hỏi rất nhiều công việc và kỹ năng. Bạn đã sẵn sàn và có chuẩn bị tốt?

Nếu bạn có thể trả lời “có” cho những câu hỏi dưới đây, nhiều khả năng là bạn đã sẵn sàng để bắt đầu và điều hành một doanh nghiệp. Nếu bạn trả lời “không” với bất kỳ câu hỏi nào, điều đó không có nghĩa là bạn sẽ không thành công. Nhưng bạn nên xem xét việc mở rộng nguồn lực và cải thiện kỹ năng của bạn để bạn sẽ có nhiều cơ hội tốt để thành công.