Bạn có biết giấy phép và chứng chỉ nào bạn cần để bắt đầu kinh doanh của bạn? Bây giờ là thời gian để tìm hiểu – trước khi bạn khởi động kinh doanh. Các giấy phép cụ thể và các chứng chỉ cần thiết phụ thuộc vào địa điểm của, loại hình kinh doanh, và các yếu tố khác. Dưới đây là một số lĩnh vực để tham khảo:

Lấy một Giấy phép kinh doanh

Giấy phép kinh doanh cho phép bạn làm kinh doanh ở thành phố, nơi doanh nghiệp sẽ hoạt động. Các quy định, quy trình, và các chi phí liên quan đến giấy phép kinh doanh khác nhau giữa các thành phố. Nếu doanh nghiệp của bạn đang ở ngoài khu vực kết hợp, bạn có thể cần phải có một giấy phép kinh doanh từ các quận nơi bạn làm kinh doanh. Tùy thuộc vào cơ cấu của doanh nghiệp của bạn, bạn có thể cần giấy phép và chứng chỉ khác.

Lấy một giấy chứng nhận thuế kinh doanh trong phạm vi thành phố San Jose

(Đôi khi được gọi là Thuế Môn Bài)

Bất kỳ ai hoặc công ty nào hoạt động kinh doanh trong phạm vi thành phố San Jose đều phải trả một khoản thuế doanh nghiệp trước khi bắt đầu hoạt động kinh doanh trong thành phố – điều này là cần thiết mặc dù văn phòng không đặt tại San Jose. Một khi thuế kinh doanh ở San Jose đã được thanh toán, giấy thuế Môn Bài (giấy phép kinh doanh) sẽ được cung cấp cho cá nhân hoặc công ty. Giấy chứng nhận này cũng được coi như là một biên nhận chính thức cho thấy rằng thuế đã được trả. Giấy chứng nhận phải được treo hiển thị rõ ràng nơi bạn kinh doanh.

Lấy Chứng Chỉ Nhà nước

Nhiều chuyên gia phải có chứng chỉ nhà nước trước khi vận hành ở bang California. Để tìm hiểu về các ngành nghề đòi hỏi phải có chứng chỉ, hãy truy cập trang web cho  Sở Nội vụ cho người tiêu dùng.

Lấy Các Giấy Phép

Để tìm hiểu xem bạn cần giấy phép cho doanh nghiệp của bạn, hãy truy cập CalGOLD Business Permits Made Simple . Nhập loại hình kinh doanh và bấm vào nút “tiếp tục”, hoặc bấm vào “tất cả các loại hình kinh doanh” cho một danh sách đầy đủ. Thực hiện theo các hướng dẫn để có được một danh sách chi tiết của bang, quận, và các giấy phép thành phố bạn có thể cần và làm thế nào để nộp đơn cho họ.