Bảo hiểm bảo vệ bạn khỏi các vấn đề bất ngờ – Trách Nhiệm Pháp Lý – có thể phát sinh trong quá trình kinh doanh. Đây có thể bao gồm những điều sau đây:

  • Kiện tụng
  • Vấn đề đột xuất với các sản phẩm hoặc dịch vụ
  • Sự thụt kết
  • Cái chết của một đối tác hoặc nhân viên
  • Tai họa thiên nhiên

Trong khi bảo hiểm trách nhiệm có thể không được yêu cầu, nó có thể là một đầu tư sáng suốt cho tương lai của doanh nghiệp bất cấp loại cơ cấu kinh doanh nào. Một số loại bảo hiểm trách nhiệm pháp lý thì có sẵn. Các loại bạn có thể chọn phụ thuộc vào doanh nghiệp của bạn và những rủi ro liên quan đến doanh nghiệp đó.

  • Bảo hiểm trách nhiệm chung bảo vệ chống lại các vấn đề liên quan đến tuyên bố của các sơ suất, bao gồm cả pháp lý, y tế, và các chi phí khác.
  • Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm giúp bảo vệ các doanh nghiệp trong trường hợp bất kỳ khiếu nại của chấn thương hoặc thiệt hại tài sản gắn liền với các sản phẩm của bạn.
  • Internet – bảo hiểm trách nhiệm kinh doanh và e-insurance có thể bảo vệ các doanh nghiệp trên mạng khỏi các chi phí liên quan với hackers, virus, vi phạm bản quyền, và các mối đe dọa điện tử khác.
  • Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp có thể bảo vệ bạn khỏi chi phí liên quan với thực hành nghề nghiệp của bạn. Nhiều tổ chức chuyên nghiệp cung cấp bảo hiểm trách nhiệm giảm giá cho các thành viên.
  • Các loại bảo hiểm khác để tìm hiểu thêm bao gồm các kinh doanh tại gia, hình sự, gián đoạn kinh doanh, người chủ chốt, và bảo hiểm sơ suất.

LÀM THẾ NÀO BOS PARTNERS CÓ THỂ GIÚP